មន្រ្តីនាយកដ្ឋានចូលរួមពិធីសម្បថ ក្លាយជានគរបាលយុត្តិធម៌ សម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម ចំនួន ២៧រូបបន្ថែមទៀត។

ចេញ​ផ្សាយ​ ២៩ មីនា ២០១៨ 23379

     នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ស្រី វុទ្ធី  អគ្គលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ      លោក សំ ឆោមសង្ហា អគ្គលេខាធិការរង និងថ្នាក់ដឹកនាំ      នាយកដ្ឋាន និងថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យ ព្រមទាំងមន្រ្តីនាយកដ្ឋានចូលរួមពិធីសម្បថ ក្លាយជានគរបាលយុត្តិធម៌ សម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម         ការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ចំនួន ២៧រូបបន្ថែមទៀត  ។